Marlena Chudzio - logopeda  
Gabinet Logopedyczny "Jęzorek"
 
Zapraszam do ćwiczeń małe jęzorki i  duże jęzory!
Nowości

Dla dorosłych

Gabinet Logopedyczny Jęzorek 3To jak mówimy wpływa na to jak jesteśmy postrzegani. Poprawiając jakość naszego mówienia, poprawiamy własny wizeunek!
 

Zaburzenia:


Logopeda medialny:

- pomagam osobom z afazją (po udarach i urazach mózgu)
- pomagam osobom jąkającym się
- pomagam osobom z mową niezrozumiałą (giełkotem)
- pomagam pokonać lęk przed mówieniem i wystąpieniami publicznymi
- pomagam osobom z wadami wymowy

Mowa jest darem i nigdy nie warto godzić się z jej utratą!
To oferta kierowana do ludzi pracujacych w mediach, studentów dziennikarstwa i szkół artystycznych a także biznesmenów, wykładowców i rzeczników prasowych.

Oferuję pomoc w pracy nad:
- dykcją
- emisją głosu
- barwą
- płynnością mowy
- interpretacją tekstu