Marlena Chudzio - logopeda  
Gabinet Logopedyczny "Jęzorek"
 
Zapraszam do ćwiczeń małe jęzorki i  duże jęzory!
Nowości

 Terapię zawsze prowadzę w formie zabawy!

Gabinet Logopedyczny Jęzorek 2

Pomagam w przypadku:

- opóźnionego rozwoju mowy

- braku lub nieprawidłowej realizacji różnych głosek  

- jąkania

- afazji

- alalii

- autyzmu

- dysleksji


Prowadzę naukę czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną :

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską. Jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych logopedycznych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Polecana jest już dzieciom czteroletnim, bo w tym wieku wykazują one duże zainteresowanie literami. Stymuluje rozwój, zapobiega późniejszym trudnościom z opanowaniem czytania, pozwala wcześnie wykryć zagrożenie dysleksją.